Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo về việc sử dụng ứng dụng Viwa Alert
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 08/8/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Công văn số 1539/CĐTNĐ-VT-ATGT về việc thông báo ứng dụng Viwa Alert phản ánh tồn tại, bất cập về giao thông đường thủy nội địa, trong đó Cục đề nghị các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp, thông báo rộng rãi ứng dụng Viwa Alert đến người dân và doanh nghiệp vận tải thủy nội địa trên địa bàn biết để phản ánh những tồn tại, bất cập có liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa.

Chi tiết Công văn: Xem và tải

Quay lại