Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thống kê đào tạo thuyền, máy trưởng và đăng ký phương tiện
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thống kê đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn và đăng ký phương tiện tháng 10/2017, chi tiết theo file đính kèm:

1. Thống kê đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn: Xem và tải

2. Thống kê đăng ký phương tiện: Xem và tải

Quay lại