Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang làm việc với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

             Sáng ngày 16/6/2022, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang và đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Cục ĐTNĐ Việt Nam về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ QLNN trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo các Vụ: Kết cấu hạ tầng, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tổ chức cán bộ, Pháp chế; về phía Cục ĐTNĐ Việt Nam có đồng chí Cục trưởng Bùi Thiên Thu, các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn.

            Tại buổi làm việc, thay mặt Cục ĐTNĐ Việt Nam, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khó khăn tồn tại, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị đề xuất. Về cơ bản, trong 6 tháng đầu năm, Cục bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các VBQPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống KCHTGT ĐTNĐ; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong công tác quản lý, bảo trì; thúc đẩy hợp tác quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đánh giá trong thời gian qua, tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ QLNN trong lĩnh vực đường thủy nội địa có nhiều chuyển biến tích cực, đã đạt được một số kết quả. Thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, đồng thời Thứ trưởng cũng đề cập đến nhiều vấn đề nóng của ngành đường thuỷ và có những chỉ đạo mang tính gợi mở, kỳ vọng tạo sự bứt phá mạnh mẽ về phát triển vận tải thủy trong thời gian tới.

Để làm được điều đó, trước hết cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: cần được quan tâm đặc biệt, phải bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản theo đúng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải; trú trọng hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa.

          Về quản lý khai thác KCHT giao thông: cần quyết liệt triển khai việc chuyển luồng đường thủy nội địa theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xử lý nhà trạm, thu hồi công nợ và phối hợp với Vụ Tài chính sớm giải quyết dứt điểm nguồn kinh phí đã thực hiện chưa quyết toán năm 2018;

Xây dựng phương án thí điểm giao Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục thực hiện quản lý luồng, tuyến theo quy định tại Điều 72 Luật Giao thông đường thủy nội địa trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

          Về công tác quản lý cảng bến thủy nội địa tại khu vực miền Trung: trên cơ sở đề nghị của UBND một số tỉnh khu vực miền Trung, cần chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kết cấu hạ tầng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và báo cáo Bộ trưởng, Ban cán sự về sự cần thiết phải thành lập đại diện cảng vụ ĐTNĐ thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực tại khu vực miền Trung, trước mắt thành lập đại diện cảng vụ tại Thanh Hóa, Nghệ An.

          Về công tác vận tải: tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về vận tải, hướng tới tăng sản lượng vận tải hàng hóa, hành khách lĩnh vực đường thủy nội địa, đồng thời gắn chặt với công tác bảo đảm trật tự ATGT.

         Về tiến độ thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2022: cần đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch, phấn đấu năm 2022 giải ngân đạt 100% nguồn vốn được giao.

          Trên cơ sở kiến nghị của Cục ĐTNĐ Việt Nam, tại buổi làm việc Thứ trưởng cũng đã giao các Vụ chuyên môn thuộc Bộ cần quan tâm, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, tồn tại để Cục ĐTNĐ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng cũng nhất trí tạo điều kiện để Cục ĐTNĐ Việt Nam tham gia các diễn đàn quốc tế liên quan.

           Thay mặt cán bộ, công chức và người lao động, đồng chí Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng, sự hỗ trợ kịp thời của các Vụ chuyên môn thuộc Bộ, đồng thời xin tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ý kiến góp ý của các Vụ, từng bước khắc phục các tồn tại để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục trong năm 2022, qua đó tạo tiền đề cho sự phát triển của Ngành trong các năm tiếp theo.

Quay lại