Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024 với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 05/4/2024, tại trụ sở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024 với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu của Bộ, gồm các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Pháp chế, Vận tải, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ và cán bộ chủ chốt Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Thay mặt Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn đã báo cáo tổng hợp một số nội dung về công tác quản lý nhà nước của Cục như: việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tình hình ủy quyền quản lý đường thủy nội địa cho các địa phương; công tác bảo trì, quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy… Tiếp sau đó, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã báo cáo Thứ trưởng, làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng, có tính chiến lược, cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Thứ trưởng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Cục báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ để Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo các Vụ, Cục và Sở Giao thông vận tải địa phương xử lý, tháo gỡ dứt điểm ngay trong cuộc họp.

Đánh giá hoạt động của lĩnh vực đường thủy nội địa trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng nhấn mạnh hiện nay, lãnh đạo các cấp đang có sự nhìn nhận, đánh giá lại về vai trò và đóng góp của lĩnh vực đường thủy nội địa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, từ đó đưa ra định hướng phát triển trong thời gian tới. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Cục; sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Cục để lĩnh vực đường thủy nội địa đã có những khởi sắc, công tác thực thi nhiệm vụ của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam dần khắc phục được những tồn tại, bấp cập trong nhiều năm qua và đi vào nề nếp, quy củ; đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Cục tiếp tục phát huy, phấn đấu để xây dựng ngành Đường thủy nội địa vững mạnh, góp phần quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị cần chú trọng một số nhiệm vụ như sau:

  1. Trước tiên phải quan tâm tới vấn đề con người; mỗi cá nhân phải nỗ lực vì cái chung; các lãnh đạo phải là những hạt nhân gương mẫu, đoàn kết; phải bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý; tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm.
  2. Để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực đường thủy nội địa, cần phải có sự đột phá về thể chế; do đó, đề nghị Cục cũng như các cơ quan tham mưu của Bộ chủ động hơn nữa trong việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
  3. Về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển, cần sớm hoàn thiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phù hợp với các quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể quốc gia đã được phê duyệt; nghiên cứu cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực đường thủy nội địa; sử dụng vốn đầu tư Nhà nước để thực hiện các dự án đảm bảo tốt hạ tầng để phát triển vận tải.
  4. Đối với công tác bảo trì, cần đẩy nhanh các dự án nạo vét, thanh thải; nếu có vướng mắc ở các địa phương phải khẩn trương báo cáo Bộ để kịp thời có ý kiến với tỉnh, đề nghị phối hợp xử lý; bên cạnh đó, Thứ trưởng giao Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu điều chỉnh kế hoạch bảo trì theo hướng tăng cường nạo vét duy tu, thanh thải chướng ngại vật để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, giảm bớt các điểm phải thực hiện điều tiết.

Kết thúc buổi làm việc, Cục trưởng Bùi Thiên Thu thay mặt Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang và các cơ quan tham mưu của Bộ. Cục sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Thứ trưởng và các ý kiến trong cuộc họp để khẩn trương triển khai thực hiện./.

Văn phòng Cục

Quay lại