Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thủ tục hành chính đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KIỂM PTTNĐ

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa nằm trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính có tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn bao gồm:

- Các loại tàu có sức chở dưới 50 người;

- Các loại tàu không động cơ có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn;

- Các tàu có động cơ có tổng công suất dưới 135 mã lực;

- Các tàu chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, tàu cuốc, tàu hút…có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 m.

 1. Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thuỷ nội địa
 2. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thuỷ nội địa
 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa
 4. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại phương tiện thuỷ nội địa hoạt động trên sông, kênh, rạch do địa phương trực tiếp quản lý, bao gồm:
 5. Phụ lục I - Mẫu Giấy đề nghị xét duyệt thiết kế - Ban hành bổ sung vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004.
 6. Phụ lục II - Mẫu Giấy đề nghị kiểm tra - (Ban hành bổ sung vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004).
 7. Phụ lục I - Mẫu Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên - (Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000).
 8. Phụ lục II - Mẫu Lý lịch khoa học của người được đề nghị cấp GCN ĐKV - (Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000).
 9. Phụ lục III - Mẫu Báo cáo thực tập của người được đề nghị cấp GCN ĐKV - (Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000).
 10. Phụ lục IV - Mẫu học bạ của người được đề nghị cấp GCN ĐKV - (Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000).

HỒ SƠ KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN

 • Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi thì trình hồ sơ thiết kế được duyệt (bản chính);
 • Phương tiện đang khai thác thì trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng với Sổ kiểm tra kỹ thuật của phương tiện (bản chính);
 • Phương tiện nhập khẩu thì nộp: 01 bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan (có bản chính để đối chiếu); 01 hồ sơ thiết kế được Cục ĐKVN duyệt (bản chính) và các tài liệu kỹ thuật của tổ chức nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có)
Quay lại