Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh chi phí đầu tư công trình giao thông
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thủ tướng vừa yêu cầu rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

nga ba hue 2

Thủ tướng vừa yêu cầu rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Để đánh giá chi phí xây dựng thực tế các công trình giao thông đường bộ, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn một số dự án đầu tư xây dựng đường bộ, tổ chức thi công thí điểm 1km đường, trên cơ sở đó xây dựng, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo đúng chi phí thực tế, chống thất thoát, lãng phí; sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong hôm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có chỉ đạo yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tổ chức rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền đối với các quy định liên quan đến đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bao gồm cả phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng Quy định quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

H.Vũ

Quay lại