Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, ngày 19/6/2024 tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải cùng các Ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Bộ do đồng chí Đào Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam để nắm tình hình công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong 06 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ Cục.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam có Đồng chí Bùi Thiên Thu - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và các Ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Cục. Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Ngô Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Đào Văn Tiến ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả của Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời đã phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của Đảng khoá XIII, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội; định hướng công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nắm tình hình và định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh, đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; khẩn trương thực hiện tốt, kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đề ra, đồng thời làm tốt và thực hiện nghiêm công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Đảng bộ Cục.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Đào Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Bùi Thiên Thu - Bí thư Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Bộ trong thời gian qua, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ mà toàn thể Đảng bộ Cục đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Với tinh thần quyết liệt, nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, trong 6 tháng đầu năm 2024 Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt công tác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Cục, đồng chí Bùi Thiên Thu - Bí thư Đảng ủy mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên nhiều hơn nữa của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Đào Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải thay mặt Thường trực Đảng ủy Bộ tặng lẵng hoa tươi thắm tới đồng chí Ngô Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam khi đồng chí được nhận quyết nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/7/2024, sau hơn 39 năm công tác./.

Văn phòng Đảng ủy

Quay lại