Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Toạ đàm "Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thuỷ"
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng 17.4, Báo Lao Động phối hợp cùng Hội Vận tải Thủy nội địa Việt Nam tổ chức Toạ đàm truyền hình trực tuyến "Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thuỷ nội địa", đường link chi tiết của buổi tọa đàm: https://laodong.vn/kinh-te/toa-dam-go-nut-that-ha-tang-thuc-day-phat-trien-giao-thong-duong-thuy-601855.ldo

Quay lại