Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng 08/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII  đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục tại 05 điểm cầu trực tuyến. Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban  Chấp hành  Đảng bộ Cục, Ban lãnh đạo Cục cùng trên 250 đảng viên tham dự.

(Các đảng viên tham dự tại điểm cầu Cần Thơ )

(Các đảng viên tham dự tại điểm cầu Hồ Chí Minh )

2. Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  đã nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và tạo sự đồng thuận cao; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe quán triệt về ý nghĩa quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tư tưởng và nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội; kết quả chủ yếu trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015); thành tựu qua 30 năm đổi mới đất nước (1986 - 2016); dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới; mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm 2016 - 2020 

( Đ/c Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt Nghị quyết )

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã phát biểu tiếp thu, lĩnh hội những nội dung truyền đạt của đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời  chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 sát với điều kiện, tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị bảo đảm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

 Thay mặt toàn thể đảng viên của Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Hoàng Hồng Giang cảm ơn đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã dành thời gian truyền đạt  những nội dung rất ý nghĩa và bổ ích, giúp cho toàn thể đảng viên  trong toàn Đảng bộ Cục hiểu rõ hơn các nội dung chính của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như cập nhật các thông tin trong tình hình mới.

 ( Đồngchí Hoàng Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy Cục ĐTNĐVN tặng hoa đồng chí  Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)

 

Quay lại