Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

triển khai thực hiện vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thống nhất triển khai thực hiện vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Ngày 04 tháng 4 năm 2020, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có văn bản thông báo đến các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố để thống nhất triển khai thực hiện việc tạm dừng vận tải hành khách, vận tải khách từ bờ ra đảo, giữa các đảo, vận tải khách ngang sông từ 0 giờ ngày 01/4/2020 đến 0 giờ ngày 16/4/2020 là thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo giữ khoảng cách giữa người với người và cộng đồng với cộng đồng, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo giao thông đường thủy trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác; làm việc tại cơ quan đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang,  nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ...theo đúng các nội dung qui định tại Chỉ thị 16.

Trường hợp đặc biệt của vận tải hành khách là phục vụ cho hoạt động sản xuất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, mua lương thực, cấp cứu, khám chữa bệnh, tang lễ...vv của người lao động, nhân dân tại địa phương trên địa bàn thì Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định số chuyến phương tiện vận tải hành khách bờ ra đảo, giữa các đảo và vận tải khách ngang sông trong một ngày, quá trình vận chuyển cần thực hiện các giải pháp an toàn, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ (Văn bản số 583/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 04/4/2020)

PHÒNG VẬN TẢI – AN TOÀN GIAO THÔNG

Quay lại