Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Xác minh tính pháp lý của bằng, chứng chỉ chuyên môn
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 840/CĐTNĐ-PTTV về việc xác minh tính pháp lý bằng, GCNKNCM, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên gửi Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Chi tiết Công văn: Xem và tải

Quay lại