Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, trong đó qui định dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan qui định về thủ tục hành chính đó;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Như vậy, có thể thấy so với việc thực hiện dịch vụ hành chính công truyền thống việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại những lợi ích sau:

Một là: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước;

- Hai là: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ, giảm thời gian và tiết kiệm được đi lại cho người sử dụng;

Ba là: Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình giải quyết hồ sơ là hoàn toàn có thể (cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng nào? đang được giải quyết ở bước nào?có thể xem kết quả giải quyết? ...);

Bốn là: Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ  và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm,...

Thời gian qua, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, theo đó đã có 35 TTHC thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đường thủy nội địa được công bố tiếp nhận, xử lý và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa điện tử, địa chỉ truy cập https://motcua.mt.gov.vn (chi tiết theo phụ lục số 01), trong đó có 06 TTHC đã được công bố áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ truy cập https://dichvucong.mt.gov.vn/  (chi tiết theo Phụ lục số 02). Bên cạnh đó, từ năm 2016, đã có 04 TTHC được công bố áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên trên cổng Một cửa quốc gia ASEAN, địa chỉ truy cập https://vnsw.gov.vn/ (chi tiết theo phụ lục số 03).

          Từ những lợi ích, ý nghĩa trên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (truy cập vào địa chỉ "http:/dichvucong.mt.gov.vn/"). Trong quá trình thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến nếu có gặp khó khăn, tổ chức, cá nhân liên hệ với Bộ phận Một cửa điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam qua số điện thoại 0243.942.1887 - 107 để được hướng dẫn cụ thể.

Danh sách các Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, Thủ tục hành chính mức độ 4 xem và tải tại đây.

Văn phòng Cục

Quay lại