Thông báo luồng phía Bắc - Tháng 5
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 01/6/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có thông báo luồng số 997/CĐTNĐ-QLKCHT về việc thường xuyên đường thủy nội địa quốc gia tháng 05/2017 - khu vực miền Bắc.

Chi tiết Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại