Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Danh mục các dự án của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

1.Báo cáo tóm tắ Cảng Phù Đổng

2. BCTT Cảng Thành Phước

3. Báo cáo tóm tắt tuyến VTT Hàm Luông

4. Báo cáo tóm tắt cầu Đuống

5. Báo cáo tóm tắt cầu Cổ Chiên

6. Báo cáo tóm tắt kênh chợ Gạo - giai đoạn 2

7. Báo cáo tóm tát Vạn Gia Ka Long

8. Dự án PPP Cang Khuyến Lương

9. Dự án PPP Cửa Đáy - Ninh Bình

10 .Dự án PPP Cua Day-Ninh Binh - Thanh Hóa

11. Dự án đầu tư bến khách ngang sông

12. Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng

- Quy hoạch cảng KV phía Bắc

- Quy hoạch cảng KV phía Nam

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo tổng hợp

- Dự báo nhu cầu vận tải

- Bản vẽ

- Hình ảnh cảng

- Quyết định phê duyệt Dự án cầu Bình Lợi

- Quyết định công bố danh mục dự án cải tạo, nâng cấp luồng cửa Trà Lý

- Quyết định phê duyệt đề xuất Dự án cải tạo, nâng cấp luồng cửa Trà Lý

- Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông ĐTNĐ

 

Quay lại