Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đảng bộ bộ phận Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 02/4/2015, Đảng bộ bộ phận Chi cục Đường thuỷ nội dịa phía Bắc đã tổ chức Đại hội Đảng...

Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến...

Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II

Thực hiện Kế hoạch số 335-KH/ĐU ngày 17/11/2014 của Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Kế...

Xã hội hóa hoàn toàn dịch vụ bảo trì đường thủy

Năm 2015, đường thủy nội địa sẽ thoát khỏi tư duy bao cấp đeo bám bấy lâu để kêu gọi đầu tư xã...

Khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông...

Đầu tư 1.800 tỷ đồng cho hạ tầng đường thủy nội địa

Đây là số tiền đầu tư vào 2 dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo – giai đoạn 2, nâng cấp tuyến vận...

Nâng cấp sông Bến Hải thành tuyến đường thủy nội địa Quốc gia

Hơn 37km tuyến sông Bến Hải (Quảng Trị) vừa được Bộ GTVT quyết định nâng cấp thành tuyến đường...

Đề xuất quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội...

Lễ khánh thành trụ sở làm việc cục đường thủy nội địa Việt Nam

Lễ khánh thành trụ sở làm việc cục đường thủy nội địa Việt Nam

Thi đua khen thưởng - Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam

Hơn nửa Thế kỷ, từ Cục Vận tải thuỷ đến Liên hiệp các xí nghiệp giao thông Đường thuỷ rồi thành...

Hoạt động của Cục trưởng Hoàng Hồng Giang trong những ngày mới nhận chức.

Ngày 28 tháng 01 năm 2015, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015...

Công đoàn Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I: Thành công nhờ phát huy sức mạnh tập thể

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể CB, CNV Công đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I đã...

Đội tàu Việt Nam sẽ giành lại thị trường nội địa?

Theo văn bản số 5036/BGTVT-VT của Bộ GTVT, từ ngày 1.4.2013 tàu treo cờ nước ngoài sẽ chính thức...

Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường lĩnh vực đường thủy nội địa

Hiện nay, đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp xu thế đổi mới và...

Giới thiệu chương trình giao thông thủy (NAP)

Sông Mê Công là nguồn tài nguyên vô cùng giá trị và có tiềm năng về giao thông thủy lớn Từ nhiều...

Hạ tầng giao thông thiệt hại 1.360 tỷ đồng năm 2014 do thiên tai

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, tổng thiệt hại về hạ tầng của toàn ngành GTVT trong năm...

Xử lý các trường hợp có đất nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch.

Xử lý các trường hợp có đất nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch

Tăng cường hiệu quả tuyến vận tải cửa sông, ven biển

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã đặt ra mục...

Thúc đẩy vận tải thủy khu vực ĐB sông Hồng

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, lâu nay chúng ta đầu tư lệch cho đường bộ quá nhiều mà ít quan...