Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực Đường thủy nội địa.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ GTVT có Quyết định số 4835/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án huy...

Hội thi Cảng vụ viên giỏi toàn quốc lần thứ VI

Hội thi Cảng vụ viên giỏi toàn quốc lần thứ VI

Hội nghị cán bộ Công chức - Viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Hội nghị cán bộ Công chức - Viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Hoàn thành đề án sắp xếp báo chí thuộc Bộ GTVT

Hoàn thành đề án sắp xếp báo chí thuộc Bộ GTVT

Báo hiệu bằng vật liệu Polyurethane

Báo hiệu bằng vật liệu Polyurethane

Quy hoạch phát triển vận tải Sông pha Biển.

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyêt định số 4291/QĐ-BGTVT về việc phê...

Quy hoạch hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Bắc.

Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT về việc phê...

Đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ sử dụng vệ tinh GPS

Đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ sử dụng vệ tinh GPS

Quy hoạch hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam.

Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT về việc phê...

Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Định mức liên quan đến ngành Đường thủy nội địa

Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Định mức, Quy trình kỹ thuật liên quan đến Đường thủy nội địa...

Tọa đàm “Hạn hán, xâm nhập mặn và các giải pháp phòng chống”

Tọa đàm “Hạn hán, xâm nhập mặn và các giải pháp phòng chống”

Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông

Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông

Quy hoạch ngành Đường thủy nội địa Việt Nam.

Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT về việc phê...

Quy trình Tham vấn trước đối với đề xuất công trình thủy điện Đôn Sa - Hông của Lào trên dòng chính sông Mê Công

Quy trình Tham vấn trước đối với đề xuất công trình thủy điện Đôn Sa – hông của Lào...

Dự án Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Giai đoạn 2011-2015)

Dự án Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Giai đoạn 2011-2015)

Dự án chuyển giao các chức năng quản lý lưu vực sông của Uỷ hội về các quốc gia

Dự án chuyển giao các chức năng quản lý lưu vực sông của Uỷ hội về các quốc gia

Tiếp tục triển khai nghiên cứu khung Đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới

Tiếp tục triển khai nghiên cứu khung Đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới

Hoạt động đăng kiểm lĩnh vực đường thủy nội địa tháng 11/2014

Hoạt động đăng kiểm lĩnh vực đường thủy nội địa tháng 11/2014

Khảo sát mô hình hoạt động của tổ chức đảng tại Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1

Tiếp tục chương trình khảo sát các mô hình đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng,...