Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đường sông miền Tây

Người đồng bằng từ xa xưa đã sống và tận dụng thế sông mà đi lại, vận chuyển hàng hóa. Những dòng...

Nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa ĐBSCL

(AGO) - ĐBSCL có 2.510 cảng và bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách và hàng hóa, trên...

Tìm giải pháp phát huy lợi thế giao thông thủy

Một số chuyên gia và đại diện doanh nghiệp vận tải đường thủy cho rằng, Chính phủ, Bộ Giao thông...

Triển vọng vận tải quá cảnh bằng đường thủy

Triển vọng vận tải quá cảnh bằng đường thủy

Vận tải đường thủy "được mùa"

Vận tải đường thủy "được mùa"

Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực Đường thủy nội địa.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ GTVT có Quyết định số 4835/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án huy...

Hội thi Cảng vụ viên giỏi toàn quốc lần thứ VI

Hội thi Cảng vụ viên giỏi toàn quốc lần thứ VI

Hội nghị cán bộ Công chức - Viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Hội nghị cán bộ Công chức - Viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Hoàn thành đề án sắp xếp báo chí thuộc Bộ GTVT

Hoàn thành đề án sắp xếp báo chí thuộc Bộ GTVT

Báo hiệu bằng vật liệu Polyurethane

Báo hiệu bằng vật liệu Polyurethane

Quy hoạch phát triển vận tải Sông pha Biển.

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyêt định số 4291/QĐ-BGTVT về việc phê...

Quy hoạch hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Bắc.

Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT về việc phê...

Đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ sử dụng vệ tinh GPS

Đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ sử dụng vệ tinh GPS

Quy hoạch hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam.

Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT về việc phê...

Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Định mức liên quan đến ngành Đường thủy nội địa

Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Định mức, Quy trình kỹ thuật liên quan đến Đường thủy nội địa...

Tọa đàm “Hạn hán, xâm nhập mặn và các giải pháp phòng chống”

Tọa đàm “Hạn hán, xâm nhập mặn và các giải pháp phòng chống”

Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông

Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông

Quy hoạch ngành Đường thủy nội địa Việt Nam.

Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT về việc phê...